Vandaag bezoeken we de vrouwenorganisatie Puntos de Encuentro. Zij trachten jonge en volwassen vrouwen de nodige vaardigheden mee te geven om op hun rechten te kunnen staan en en een zelfstandig leven te kunnen leiden. Ze doen dit op verschillende manieren maar wat ons vooral interesseert is hun communicatie via de massamedia.

We spreken met een aantal vaste medewerkers. Vrouwen die al een lang traject hebben afgelegd in de feministische beweging en in hun eigen organisatie en weten waarover ze spreken.

We leren dat de Nicaraguaanse bevolking erg jong is. Zo is 65 procent van de bevolking jonger dan 30. Daarom is het net zo noodzakelijk om ook met kinderen en adolescenten te werken. Als jongeren zijn zij extra kwetsbaar voor de vele vormen van geweld in deze samenleving

Ze illustreren dit met een ronduit schokkerend cijfer: in 2011 werden 1534 meisjes jonger dan 14 jaar verkracht, waardoor ze zwanger raakten en bevallen zijn van hun kind. Dit zijn er ruim vier per dag. En dit cijfer houdt dan nog geen rekening met de meisjes waarbij verkrachting niet tot een zwangerschap leidde, waarvan de zwangerschap vroegtijdig beëindigd werd of die de verkrachting niet hebben aangegeven.

 Via verschillende massamedia trachten ze deze jongeren en vrouwen te bereiken en promoten ze gelijkheid tussen man en vrouw, maar ook tussen jong en oud, tonen ze dat discriminatie en geweld niet ok zijn en pleiten ze voor respect voor diversiteit.

Zo maken ze hun eigen radioprogramma’s onder de naam DKY FM. De shows worden uitgezonden door vijf verschillende radiozenders waardoor ze quasi het hele grondgebied dekken.

Ze publiceren hun eigen driemaandelijks tijdschrift, La Boletina, met een oplage van 26.000 exemplaren. Maar onderzoek wijst uit dat elk exemplaar door 5 à 6 vrouwen gelezen wordt en ze er dus bijna 150.000 mensen mee bereiken. Het wordt massaal verspreid en raakt op de meest afgelegen plekjes van het land. Vrouwen lezen het voor aan vrouwen die niet kunnen lezen en het tijdschrift wordt ook vaak besproken in groep.

En ze maken ook hun eigen soapseries, of telenovelas zoals dat hier heet. Deze televisiereeksen zijn enorm populair en worden massaal bekeken in alle landen van Midden-Amerika tot in de Verenigde Staten toe.

Zowel het tijdschrijft, de radioshows als de telenovelas kunnen ook online gelezen, beluisterd of bekeken worden.

Wij, als collega’s in de communicatie zijn erg onder de indruk van hun werk en het publiek dat ze ermee bereiken. Het zijn gedreven, inspirerende vrouwen van wie we iets kunnen leren.