In België hebben 3,245 miljoen mensen een strafblad. Dat schrijft Le Soir Magazine in zijn uitgave van woensdag. Vijfenzestig procent van de dossiers heeft betrekking op veroordelingen door de politierechtbank.

Het merendeel van de strafbladen (43,5 procent) zit bij de zestigplussers. De 18- tot 25-jarigen zijn in de minderheid, met slechts 3 procent uit die leeftijdscategorie die een strafblad heeft. Wel hebben al een kleine 2.000 minderjarigen een strafblad, ondanks hun jonge leeftijd.

Er wordt maar iets opgenomen in het strafblad van een veroordeelde persoon als alle middelen om beroep aan te tekenen, zijn uitgeput en de wettelijke termijnen daarvoor zijn overschreden.

Sommige strafbladen, die te maken hebben met politiestraffen, worden automatisch verwijderd uit het strafregister. Voor andere strafbladen kan de veroordeelde een rehabilitatieaanvraag indienen bij het parket. In Brussel werden vorig jaar 263 dergelijke aanvragen ingediend. Daarvan kregen er 246 groen licht.