Goed nieuws uit de Verenigde Staten: zowel met de huizenmarkt als met het consumentenvertrouwen gaat het de goede richting uit. De huizenprijzen zijn in juli met 0,4 procent gestegen en het vertrouwen van de Amerikaanse consument steeg naar het hoogste peil in zeven maanden.

De huizenprijzen worden berekend volgens de zogenoemde CaseShiller-prijsindex die financieel dienstverlener Standard & Poor's dinsdag heeft gepubliceerd. Het is de zesde maand op rij dat de huizenprijzen volgens deze rekenmethode stijgen. De toename is echter zwakker dan verwacht. Economen rekenden er in doorsnee op dat de prijzen, net als een maand eerder, met 0,9 procent zouden stijgen.

De CaseShiller-index is gebaseerd op de huizenprijzen in 20 grote Amerikaanse steden. Het cijfer geldt als een graadmeter voor de gehele Amerikaanse woningmarkt.

Het consumentenvertrouwen wordt weergegeven aan de hand van de Conference Board index. Die herstelde zich deze maand tot 70,3, na een dip tot 61,3 in augustus. De cijfers voor september overstijgen de meest optimistische analistenverwachtingen. Analisten gepolst door Bloomberg gingen gemiddeld uit van een stand van 63,1.