Antwerpen is de sterkst groeiende studentenstad van Vlaanderen. Om al dat jong geweld op de juiste manier welkom te heten heeft de stad nu een campagne met bijbehorend videofilmpje gemaakt. Onder het motto 'Doe alsof je thuis bent, maar doe niks wat je thuis niet zou doen' worden studenten uitgenodigd om met volle teugen van het studentenleven te genieten, maar met respect voor de stad en haar inwoners.