Nieuwe sprinkhaan in Vlaanderen
Foto: BELGA
Met de vondst van een kiezelsprinkhaan in de Antwerpse haven heeft Vlaanderen er een nieuwe sprinkhaansoort bij. Dat meldt natuurbericht.be.

Op 2 augustus werd op de spoorlijn aan het Delwaidedok gezocht naar de minder zeldzame blauwvleugelsprinkhaan. 'Na twee exemplaren te hebben waargenomen, sprong er plots één op, waarbij de zwarte band op de achtervleugel schijnbaar ontbrak', aldus vinder Bert Foquet. Het bleek te gaan om een kiezelsprinkhaan, nog nooit in Vlaanderen waargenomen. 'De dag nadien is ook een vrouwelijke soortgenoot gevonden op nog geen meter van de vindplaats van het mannetje. Dit doet vermoeden dat er een populatie aanwezig is.'

De vondst roept volgens kenners vragen op, onder meer over de manier waarop de sprinkhanen in de haven zijn geraakt, of het gaat om vroege pioniers of om een populatie, of de dieren zich succesvol zullen voortplanten en of er nog meer deelpopulaties zijn in de Antwerpse haven.

Sprinkhaan neemt de trein

De kiezelsprinkhaan is een zuidelijke soort die al jaren oprukt naar het noorden, een mogelijk gevolg van de klimaatverandering. Het natuurlijke biotoop van de soort bestaat uit droog, rotsachtig terrein, vergelijkbaar met spoorwegbermen, waarlangs ze in de Benelux vrijwel uitsluitend werden gevonden.

De kiezelsprinkhaan werd in 1998 voor het eerst in Wallonië gezien. In Nederland dook de soort in 2010 één maal op in een rangeerstation in Rotterdam. 'Spoorlijnen vormen een lange aaneenschakeling van geschikte biotopen waarlangs de sprinkhaan zich kan verspreiden', klinkt het. 'Het is ook best mogelijk dat ze meeliften met goederentreinen.'