De vakbonden eisen van de Vlaamse regering meer duidelijkheid over de plannen van de regering om 100 miljoen euro te snoeien bij de ambtenaren.

"Wij willen onze leden en de personeelsleden van de Vlaamse overheid correct kunnen informeren, wars van electorale demagogie", zo luidt het dinsdag in een gezamenlijk persbericht van ACOD, ACV openbare diensten en VSOA. Tot acties komt het voorlopig niet.

Maandag haalde de Vlaamse regering zich de woede van de ambtenarenvakbonden op de hals door aan te kondigen dat ze 100 miljoen wil besparen op het Vlaamse ambtenarenapparaat. De vakbonden zouden kunnen kiezen uit een "menu" aan opties, gaande van een vermindering van het aantal ambtenaren tot het inleveren van loon. Ook een indexsprong werd niet uitgesloten. De Vlaamse regering wil daarover onderhandelen met de vakbonden.

Die vakbonden lieten maandag meteen hun ongenoegen blijken. Nu vragen ze samen "onmiddellijke verduidelijking" van de regering over de geplande besparingen. Dat er gesproken wordt over een mogelijke Vlaamse indexsprong is niet naar de zin van de vakbonden.

"Wat ons betreft doet het indexdebat hier niet ter zake. Hierover staat niets in de Septemberverklaring, noch in de brief van de minister-president met het menu van mogelijke generieke besparingsmaatregelen", luidt het.

"Wij zullen onze achterban informeren en consulteren vooraleer actie te ondernemen", zo besluiten de vakbonden.