Vandeurzen begrijpt kritiek zorgsector
Foto: BELGA
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageerde vanmorgen op de kritiek van het Vlaams Welzijnsverbond na de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters (CD&V).

Na de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters reageerde het Vlaams Welzijnsverbond erg ontevreden. Volgens de organisatie bespaart de Vlaamse regering volgend jaar toch op zorg, ook al liet Peeters maandag verstaan dat er niet zou gesnoeid worden in "het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid".

Maar volgens het Welzijnsverbond worden de werkingsmiddelen voor het derde jaar op rij bevroren en is dat ook een besparing, zeker gezien de gestegen kosten. "Dit blijft niet zonder gevolgen. Het raakt rechtstreeks de gebruikers op de ene of de andere manier. Ofwel zal de kwaliteit van de dienstverlening inboeten, ofwel worden noodgedwongen meer kosten doorgerekend", zo liet Welzijnsverbond-directeur Frank Cuyt verstaan.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen verklaarde vanmorgen dat hij begrip had voor de kritiek van de organisatie. "Ik weet ook niet waar het idee vandaan komt dat de welzijnszorg de besparingsronde helemaal zou ontlopen, er worden inderdaad ook in de welzijnssector inspanningen gevraagd," klonk het in De Ochtend.

De minister benadrukte dat een aantal sectoren in de welzijnszorg wel degelijk extra geld krijgen en dat een aantal akkoorden worden uitgevoerd waardoor het aanbod in een aantal sectoren stijgt. "In die sectoren waar de noden het hoogst zijn, zoals in de gehandicaptenzorg, worden wel consequent groeipaden uitgetekend," aldus Vandeurzen.

Maar hij geeft toe dat er een aantal lineaire maatregelen en besparingen zijn die voor iedereen van toepassing zijn, dus ook voor de welzijnszorg. "En ik besef dat dat voor de sector een uitdaging is, en ik wil daarover ook met hen overleggen."