De laatste dag in Guatemala. We gaan naar een seminarie over seksueel geweld en de toepassing van het recht, samen met onze partner Tsununija die met inheemse vrouwen werkt. Er zitten heel wat vrouwenorganisaties rond de tafel, waaronder ook onze andere twee partnersorganisaties AMES en GGM.

We worden nog eens geconfronteerd met een aantal harde, concrete feiten. Ik noem er twee.

 

- In 2011 werden in Guatemala 660 vrouwen vermoord. Het moordcijfer van mannen ligt nog een pak hoger. Maar vrouwen worden quasi zonder uitzondering op een erg gewelddadige manier toegetakeld en om het leven gebracht. Meestal vertonen ze tekenen van seksueel geweld, verkrachting, marteling en vaak worden ze in stukken gesneden.

- Veel rechters maken de situatie voor de vrouw er niet beter op: bij huiselijk geweld sturen ze nog vaak op verzoening aan om er gemakkelijk vanaf te komen. Frequent door rechters uitgesproken woorden: “Madam, u ziet hem toch nog graag” of “Madam, uw man heeft het recht om u te slaan”

 

Ondertussen hebben we ons werkterrein verplaatst naar Nicaragua. Een ander land, een ander klimaat, een andere sfeer maar hetzelfde probleem: vrouwen krijgen er enorm veel te maken met geweld.

 

In mijn reisgids las ik deze week “Guatemalteekse mannen gedragen zich niet zo erg macho vergeleken met die in andere Latijns-Amerikaanse landen.” De vrouwen in onze partnerorganisaties onthaalden deze fraze op veel hoongelach en ongeloof.

 

Nu we in Nicaragua zijn, snap ik beter waar mijn reisgids op doelde. Mannen in Guatemala mogen dan wel machogedrag vertonen, als buitenlandse vrouw heb je er weinig last van. Hier in Managua, de Nicaraguaanse hoofdstad, stellen de mannen zich al heel wat minder bescheiden op en werden we al meermaals nageroepen.

 

Maar machismo is meer dan vrouwen naroepen op straat. Macho’s zijn ook voorstanders van de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en stellen zich negatief op tegenover de rechten van de vrouw. En deze vorm van mannelijk machtsvertoon gaat ook makkelijk gepaard met intimidatie, dreiging met of gebruik van geweld.

 

Deze week ontmoeten we opnieuw drie partnerorganisaties van Oxfam die werken rond Geweld tegen vrouwen. We komen te weten hoe het hier in Nicaragua gesteld is met de vrouwenrechten.