Overeenkomst met vzw Het Depot voor uitbating concertzaal

De stad Leuven heeft een overeenkomst gesloten met vzw Depot voor de uitbating van de gerenoveerde concertzaal op het Martelarenplein in Leuven. Leuven geeft de zaal voor 36 jaar in erfpacht van de vzw en verleent een jaarlijkse tussenkomst ten belope van 89.150 euro in de exploitatiekosten. Het Depot opent op 16 november opnieuw de deuren.

In ruil moet Het Depot het complex uitbouwen tot een volwaardig muziekcentrum met zowel concerten als vorming en begeleiding ...