De Huizen van Vrede protesteren met een open brief aan SP.A Aalst tegen de uitsluiting van Fatmagul Bilge van de Aalsterse SP.A-lijst. Bilge werd geweerd omdat zij in de gemeenteraad haar hoofddoek zou ophouden. De briefschrijvers betreuren die beslissing.

Huizen van Vrede is een samenwerking tussen Jebron, Emmaus en het Vredeshuis maar wordt ook gesteund door mensen uit de de Raad voor Internationale Samenwerking en Els Keytsman, ooit raadslid voor Agalev in Aalst. Huizen van Vrede probeert in Aalst mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen.