Ex-minister Fientje Moerman bevestigt dat Kamal Afettat, kopstuk in Brussel voor Sharia4Belgium, in 2005 even in dienst is geweest op haar kabinet. Dat had Het Laatste Nieuws geschreven.

Kamal Afettat, die zich nu Abu Abdullah laat noemen, was in 2005 bode voor de toenmalige Vlaamse minister Fientje Moerman, zij het minder dan veertien dagen.

'Nog tijdens zijn proefperiode bleek dat hij professioneel niet voldeed. Zijn voornaamste taak bestond erin de post op het kabinet rond te dragen', luidt het in een persbericht van de Open VLD-fractie in het Vlaams Parlement.

Op advies van de kabinetssecretaris besliste minister Moerman hem niet in dienst te houden als kabinetsmedewerker. Maar bij deze beslissing heeft geen overweging in verband met afkomst meegespeeld, klinkt het. Toen was ook niet te voorzien dat de man zeven jaar later zou opduiken als lid van Sharia4Belgium.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws moest de man vertrekken na zijn proefperiode, omdat hij veel te eigenzinnig was en weigerde om bevelen van een vrouw te ontvangen. Zijn doortocht kwam aan het licht bij een onderzoek van de krant naar de figuren achter Sharia4Belgium. De organisatie telt nu al 400 à 500 actieve volgelingen.