De vereniging brak het wereldrecord samen met kinderen uit de Gentse scholen Laurentinstituut, Instituut van Gent, De Boomgaard, De Mozaïek en de Oogappel. Ook kopstukken van enkele lokale partijen waren aanwezig.

Het vorige record werd gevestigd op de Piazza Duomo in het Italiaanse Lecce op 16 november 2009, met een vlag van 40 op 21 meter.

'De wereld gaf in 2011 1,74 biljoen dollar uit aan militaire bestedingen', aldus Ludo De Brabander van Vrede. 'Dit is een onaanvaardbaar hoog bedrag dat in schril contrast staat met de wereldwijde uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking die daar nog geen tiende van bedragen. Onze planeet wordt bedreigd door talrijke economische, sociale, gezondheids- en milieucrisissen. Het is daarom noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een heroriëntering van deze middelen om aan de echte menselijke behoeften te voldoen. Ontwapening is nodig om ruimte te maken voor ontwikkeling.'

Een wereldwijd wapenhandelsverdrag zou in de herfst op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgesloten kunnen worden.