Glenn Audenaert legt mandaat neer
Glenn Audenaert, de baas van de Brusselse federale gerechtelijke politie, legt zijn mandaat neer.

Audenaert werd op 14 juni in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Hij werd toen ook geschorst.

Hij zou, aldus het gerecht, voor bevriende zakenlui opzoekingen hebben gedaan in de politiecomputer en hij zou op beperkte schaal geknoeid hebben met de overuren van een ondergeschikte.

Op 20 juli schreef deze krant al dat Glenn Audenaert de politietop had laten weten dat hij niet herbenoemd wou worden als gerechtelijk directeur van de Brusselse federale politie.

De brief was gericht aan Valère De Cloet, directeur-generaal ad-interim van de federale gerechtelijke politie. Audenaert liet weten dat hij niet langer aandringt op zijn herbenoeming als gerechtelijk directeur. Hij deed dat in het belang van de werking van de politie, zo schreef hij, én om de sereniteit te garanderen.

In datzelfde schrijven maakte Audenaert duidelijk dat deze stap geen schuldbekentenis is. ‘Dit kan niet als een erkenning voor enige fout beschouwd worden.'

Verwacht werd toen al dat Audenaert ook nog zijn huidig mandaat volledig zou neerleggen. Dat heeft hij nu gedaan, meldt de VRT.

 Audenaert blijft wel lid van de federale politie.