De socialistische bediendebond BBTK ziet marge boven de index voor de komende twee jaar. Dat zegt voorzitter Erwin De Deyn. Voorts wil de bond onder meer dat openbaar vervoer terugbetaald wordt.

In aanloop naar het loonoverleg van dit najaar, bepleit de grootste centrale binnen het ABVV opnieuw een indicatieve loonnorm. Die staat in functie van de mogelijkheden van de sectoren en bedrijven.

'De ene sector heeft immers meer ruimte dan de andere', aldus De Deyn. 'De vakbond ziet uiteraard marge bovenop de index', maar De Deyn plakt daar nog geen cijfer op. 

Een voorstel van werkgeversorganisatie VBO om bij de start van de periode de indexverhoging vast te leggen, kan voor de vakbond niet door de beugel.

BBTK zet voorts in op een verhoging van de minimumlonen, maatregelen om werk en gezin beter te combineren en vorming. De vakbond bepleit minstens één week opleiding per werknemer per jaar. BBTK wil ook dat er een volledige terugbetaling komt van de kost van het openbaar vervoer én een tussenkomst voor eigen vervoer.

De Deyn zegt alle kansen te willen geven aan het interprofessioneel overleg.