Een Rubik-akkoord - waarbij Zwitserland een heffing aan België zou doorstorten mits het behoud van het bankgeheim voor Belgische rekeninghouders - is in Vlaanderen dood en begraven. De Franstalige partijen zijn pragmatischer en willen het debat aangaan. Zo bleek zondag tijdens de wekelijkse debatten in De Zevende Dag (Eén) en Mise au Point (La Une).

MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verdedigde vorige week dergelijk akkoord omdat het de armlastige begroting zou kunnen verlichten en ook zijn CDH-collega Joëlle Milquet vond dat er over het voorstel kon gepraat worden. Maar dat is duidelijk buiten de Vlaamse partijen gerekend. SP.A-staatssecretaris John Crombez, die zei uit een regering te stappen die dergelijk akkoord zou goedkeuren, kon zondag op veel bijval rekenen bij de Vlaamse partijen, ook uit de oppositie.

CD&V-Kamerfractieleider Raf Terwingen zei dat zijn partij tegen is. Dat gold destijds ook voor de fiscale amnestie, die destijds door paars werd doorgevoerd. 'John Crombez is blijkbaar van mening veranderd', stelde Terwingen vast, die er ook op wees dat de opbrengst van tien miljard euro zeer twijfelachtig is.

Ook Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael was tegen: "Ik heb het er ethisch zeer, zeer moeilijk mee. Bovendien werkt het systeem niet in de praktijk. Duitsland krijgt het systeem niet rond en ook Europa is tegen", aldus Dewael.

Zelfs de N-VA wil van het Rubik-akkoord niet weten. N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon noemde het akkoord "immoreel, en zelfs erger dan de fiscale amnestie". De Zwitserse constructie laat het kapitaal immers rusten in Zwitserland, terwijl bij de fiscale amnestie het teruggekeerde kapitaal geactiveerd werd.

Aan Franstalige kant sloot men een debat niet uit. PS-minister Paul Magnette vond wel dat het niet de moeite was om voor 200 miljoen euro - de opbrengst van een Rubik-akkoord voor België volgens fiscalist Thierry Afschrift, terwijl MR-vicepremier Reynders het eerder over 10 miljard euro had - het bankgeheim te vergrendelen. De PS is evenwel tot een debat bereid als een gelijkwaardige heffing met de 30 procent, die gemiddeld in België geldt, zou toegepast worden.

Ook CDH-staatssecretaris Melchior Wathelet is bereid tot een dialoog indien de voorheffing 34 procent bedraagt, in vergelijking met de 9 procent van de eenmalig bevrijdende aangifte (EBA). Maar een opbrengst van 10 miljard lijkt hem te optimistisch omdat een deel van de tegoeden wellicht legaal verkregen zijn.

MR-Begrotingsminister Olivier Chastel wilde zich in tegenstelling tot zijn vicepremier ook niet vastpinnen op een bedrag. "De slechtste oplossing zou zijn om niets te doen en het geld in Zwitserland te laten. We moeten dus iets doen", vond hij.

Georges Gilkinet (Ecolo), voorzitter van de Kamercommissie Financiën, herhaalde dat hij het debat in het parlement wil opstarten, met Zwitserse specialisten. Maar de Franstalige groenen zien ook niets in een Rubik-akkoord dat het Zwitsers bankgeheim zou vergrendelen.