Open VLD verliest lijsttrekker district Merksem
Foto: hrb
Districtschepen Kris Janssens trekt zich terug als lijsttrekker voor Open VLD in Merksem. Janssens stapt op uit onvrede met de ‘obsessieve en dogmatische’ vernieuwingsoperatie van Annemie Turtelboom en haar rechterhand Axel Polis.

Na het vertrek van de schepenen Ludo Van Campenhout en Luc Bungeneers, twee boegbeelden van Open VLD uit Merksem, heerst er grote onrust bij Open VLD in het district. De partij slaagt er maar niet in om genoeg kandidaten te vinden om de verkiezingslijst gevuld te krijgen.

Lijsttrekker Kris Janssens is het vechten beu en gooit de handdoek in de ring. 'De lijstvorming lukt niet, ik vind geen kandidaten', zegt Janssens in Terzake. 'Ik kan het niet alleen, maar steun vanuit de partij krijg ik niet.' Dus kapt hij ermee.

Brief

Ook in een afscheidsbrief aan de bestuursleden, waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht, haalt Kris Janssens uit naar de Open VLD-top. 'Open VLD Groot Antwerpen beloofde hulp en steun, maar daar kwam niet veel van in huis.' Hij wijst met de vinger naar 'de vernieuwers van Open VLD Groot Antwerpen', zonder Annemie Turtelboom expliciet bij naam te noemen.

'De obsessieve, dogmatische manier waarop sommigen de partij willen vernieuwen, bedreigt het voortbestaan ervan. Terechte opmerkingen daarover werden hooghartig weggelachen.'

Geen chaos

Europees parlementslid Philippe De Backer (Open VLD) ontkent in Terzake dat er in Antwerpen chaos heerst. 'In alle districten was er een volledige lijst in juli. Alleen in het district Merksem is nog een probleem. Luc Bungeneers wilde er geen lijst maken zolang hij zelf niet zeker was van zijn plaats.'

'Sommigen hebben moeite met veranderingen', verzucht De Backer. 'Ze kozen voor status quo, voor lijfsbehoud, door over te stappen naar N-VA.'