'Jonge leerkrachten moeten sneller contract onbepaalde duur krijgen'
Foto: Jeanny Wouters
Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) heeft benadrukt dat hij tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar, wil landen met het loopbaanpact voor het secundaire onderwijs. Volgens Pascal Smet moeten jonge leerkrachten heel snel contracten van onbepaalde duur kunnen krijgen. Het nijpende tekort aan scholen is volgens Smet een historisch probleem, maar tegelijk ook een enorme opportuniteit. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Volgens de Onderwijsminister leven veel jonge leerkrachten teveel in onzekerheid aan het einde van een schooljaar of ze het jaar nadien kunnen aanblijven. Vaak geven jonge leerkrachten, ongeveer één op drie, er daarom veel te vroeg de brui aan. Dat moet veranderen volgens Pascal Smet.

Het gaat voor de minister niet op dat er in het onderwijs geroepen wordt dat er een lerarentekort is, terwijl veel jonge mensen geen zekerheid hebben over hun plaats voor de klas. Daarom moeten die jonge leerkrachten 'zeer snel' uitzicht krijgen op 'een contract voor onbepaalde duur'.

Loopbaanpact: ja of nee?

De voorbije dagen werd er bij vakbonden openlijk aan getwijfeld of het veelbesproken loopbaanpact voor leerkrachten er deze legislatuur nog wel komt. 'Als het van mij afhangt wel', zegt Smet, 'maar ik maak het pact niet alleen. Maar ik merk ook bij de vakbonden en bij de koepels alvast de wil om er te geraken.'

Het loopbaanpact moet een antwoord bieden aan de structurele problemen van de Vlaamse leerkrachten. 'Ik heb vele prioriteiten: de werkzekerheid, een betere begeleiding, het imago verbeteren, de zij-instroom verbeteren en zorgen dat mensen die ervaring hebben in de publieke en de privésector ook in onderwijs kunnen komen.'

Net als over het loopbaanpact, willen Smet en de Vlaamse regering eind 2012, begin 2013 kunnen beslissen over het secundair onderwijs. 'Intussen voeren we gesprekken met iedereen. (...) Ik ben geen keikop, dus als mensen met betere oplossingen komen, die de doelstellingen die we willen bereiken, oplossen, zal ik die zonder enig probleem overnemen.'

'Tekort aan scholen is een probleem, maar ook een opportuniteit'

Over drie dagen gaat het nieuwe schooljaar van start. Het onderwijs staat dus momenteel in het brandpunt van de belangstelling. In het Vlaamse onderwijs kampen we momenteel met een nijpend tekort aan schoolfaciliteiten.Voor dit jaar werd 62 miljoen euro vrijgemaakt en ieder kind zou voor dit schooljaar dan ook zijn plaats moeten hebben.

Op de langere termijn ligt dit echter minder voor de hand. Het project 'Scholen voor morgen' brengt 165 nieuwe scholen tegen 2016, maar dit blijkt nog steeds niet voldoende. Bovendien kampt het Vlaamse onderwijs met een structureel tekort van 2,5 miljard euro.

Pascal Smet kaatst de bal terug. 'Het gaat om een historisch probleem dat ik heb geërfd. De voorbije dertig jaar is te weinig geïnvesteerd in schoolgebouwen. Jammer, maar ik kan het ook enkel maar vaststellen.'

Toch ziet de minister het tekort aan schoolfaciliteiten ook als een uitdaging voor de toekomst. Het is misschien een probleem, 'maar ook een opportuniteit', aldus minister Smet. 'Dat geeft ons de kans om scholen van de toekomst te bouwen, aangepast aan de nieuwe inzichten en concepten die er zijn.'

De wachtlijst voor financiering van nieuwe schoolgebouwen is stevig aangedikt. Momenteel worden de dossiers van 2001 aangepakt, waardoor de wachttijd de facto tot 11 jaar is opgelopen. Smet wil de wachtlijst 'bekijken', maar wil niet vooruitlopen op zijn voorstellen.

Meteen dit najaar legt hij een nota met meerdere pistes voor. Er zal veel extra geld nodig zijn, maar daar zullen vooral de volgende Vlaamse regeringen voor moeten zorgen, aldus Smet. 'Ik zou ook willen dat we dat sneller kunnen doen, maar het is een historisch probleem dat enorm groot is.'

'Mijn belangrijkste schooljaar'

De komende maanden heeft Smet dus heel wat werk voor de boeg. 'Ik heb de eerste twee, drie jaar geen grote beslissingen doorgevoerd, maar goed geluisterd en overlegd. We hebben veel voorbereid en nu ligt alles klaar om beslissingen te nemen. Dit schooljaar is voor mij het belangrijkste schooljaar.'