Een op drie werknemers in land- en tuinbouw is geen Belg
Foto: wdk
Een op de drie (32 procent) regulier tewerkgestelden in de Vlaamse land- en tuinbouwsector heeft een vreemde nationaliteit. Van de seizoensarbeiders heeft liefst 73 procent een buitenlandse nationaliteit. Dat blijkt uit een rapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Van de werknemers in de Vlaamse land- en tuinbouw komt 13 procent uit de nieuwe EU-lidstaten, voornamelijk Polen (6 procent) en Roemenië (5 procent) en in mindere mate Bulgarije (2 procent). Verder komt 8 procent uit de oude EU-lidstaten en 5 procent uit Afrika.

Het percentage allochtone werknemers in de reguliere tewerkstelling ligt wel een pak hoger in de tuinbouw (34 procent) dan in de landbouw (14 procent). Vooral voor de sierteelt en intensieve groenteteelt wordt een beroep gedaan op allochtonen.

Van de seizoensarbeiders in de Vlaamse land- en tuinbouw heeft 73 procent de buitenlandse nationaliteit. Allochtone seizoenarbeid is vooral te vinden in de fruitteelt.

In 2010 werden 51 vaststellingen gedaan van illegale tewerkstelling in de Vlaamse land- en tuinbouw, vooral bij Roemenen (53 procent).