De stadshal: toparchitectuur of schaapsstal?

Gent rouwt, Venetië applaudisseert

De Gentse stadshal wordt getrakteerd op lokaal gekrakeel, maar ook op internationale lof. Een week voor de officiële opening doet het omstreden project zijn intrede op de architectuurbiënnale van Venetië. Nu nog enkele vooroordelen en misverstanden wegwerken.

Zicht van op het Belfort, met links de Sint-Niklaaskerk.
Zicht van op het Belfort, met links de Sint-Niklaaskerk. Filip Claus

BRUSSEL Moord, heeft iemand gekribbeld op de schutting rond het Emile Braunplein. Moord op de historische kuip: het is geen geringe beschuldiging. Ook enkele koosnaampjes die verontwaardigde Gentenaars ...

Niet te missen