Premier Di Rupo noemt de beslissing van de gemeente Sint-Genesius-Rode over de Gordel een spijtig incident. CD&V-voorzitter Wouter Beke lijkt vastbesloten 'op en af te stappen' in Rode.

In een korte reactie laat de premier verstaan dat hij de herrie rond de Gordel een spijtig incident vindt.

Het draagt bovendien niets bij tot de communautaire vrede, waar deze regering - onder meer door de splitsing van BHV - voor zorgt, vindt hij.

Ingrijpen tegen de beslissing van de gemeente Sint-Genesius-Rode lijkt de premier niet zinnens. Bovendien heeft Bloso intussen beslist om het Gordeltrefpunt 850 meter verderop te organiseren, in Alsemberg.

CD&V-voorzitter Wouter Beke reageerde gisteren al. De hele zaak motiveert hem om alleszins mee te doen aan de Gordel.

Hij noemt de houding van de faciliteitengemeenten 'ongehoord'. Volgens hem bewijst het dat de BHV-splitsing niet verteerd is en dat die splitsing dus een goede zaak moet zijn voor de Vlamingen.

De houding van de burgemeester van Rode getuigt van weinig respect, vindt Beke. Hij beklemtoont ook dat de Gordel wel degelijk door de gemeente rijdt. 'Niemand zal, kunnen beletten op en af te stappen in Rode.'