Di Rupo: 'Spitaels was bepalend voor omvorming België'
PS-voorzitter Giet Foto: belga
Er wordt binnen de PS met grote droefheid gereageerd op het overlijden van Guy Spitaels. Onder meer premier Elio Di Rupo treurt om de dood van 'een groot staatsman'.

'Guy Spitaels was een groot staatsman. Hij heeft onder meer op bepalende wijze bijgedragen aan de omvorming van België tot een federale staat bestaande uit gewesten en gemeenschappen met belangrijke bevoegdheden', aldus Di Rupo.

Ook voor de Franstalige socialisten is Spitaels een boegbeeld. 'Tijdens de jaren '80, aan het hoofd van de PS, heeft Guy Spitaels de partij gemoderniseerd en haar grote electorale successen bezorgd', vat Di Rupo het belang van Spitaels voor de partij samen.

De premier verwijst ook naar de briljante carrière van Spitaels als universiteitsprofessor en gerespecteerd auteur. Di Rupo betuigt zijn oprechte medeleven aan zijn echtgenote, zijn zoon en heel zijn familie.

'Een van de belangrijkste Walen'

Ook partijvoorzitter Thierry Giet neemt emotioneel afscheid van Guy Spitaels, zo meldt de PS in een officieel persbericht.

'Guy Spitaels was een man met een hart, met een overtuiging, die heel zijn carrière ijverde voor Wallonië. De partij verliest een uitzonderlijk man.' 

In naam van duizenden militanten en socialistische mandatarissen drukt Giet ook zijn medeleven uit met de familie van Guy Spitaels en vooral met zijn vrouw en hun zoon.

Voorzitter Giet wijst erop hoe zeer Spitaels met zijn lange staat van dienst zijn stempel heeft gedrukt op het socialisme in België, op de politiek in België en op het leven van duizenden Brusselaars en Walen.

'Hij was een van de belangrijkste Walen van de voorbije eeuw', aldus Giet - die er ook op wijst dat de PS onder Spitaels historisch hoge scores haalde bij de verkiezingen.

'Enorm leerrijk om met hem te mogen werken'

De drie ministers-presidenten van de Parti Socialiste reageren eveneens bedroefd. 'Wallonië en de PS verliezen een groot man', luidt het unisono bij Rudy Demotte (Wallonië en Franse gemeenschap), Charles Picqué (Brussel) en Karl-Heinz Lambertz (Duitstalige gemeenschap).

Waals minister-president Demotte zal zich Spitaels steeds herinneren als de politicus die het Waals gewest volwassen liet worden. 'Door in 1992 zijn mandaat als PS-voorzitter op te geven om minister-president te worden van een Wallonië dat zich politiek begon te bevestigen, zette hij het strategisch belang van het gewest voor de toekomst van de Walen in de verf.'

'Met dat gebaar heeft hij op beslissende wijze bijgedragen aan de federale evolutie van België', aldus Demotte. 'Spitaels had een duidelijke en ambitieuze visie voor Wallonië en een sterk geloof in het kunnen van de Walen om hun toekomst in handen te nemen. Hij was het ook die de dynamiek van de Europese structuurfondsen in functie plaatste van een grotere strategie voor de heropleving van Wallonië.'

Maar ook Brussel heeft heel wat aan Spitaels te danken, vult Charles Picqué aan. 'Het is dankzij zijn politieke actie als PS-voorzitter dat de creatie van een derde gewest mogelijk werd in 1988', aldus de Brusselaar, die Spitaels ook roemt voor zijn intellect en politieke inzicht.

Lambertz tot slot denkt met weemoed terug aan zijn begindagen als minister met Spitaels als voorzitter. 'Hij heeft me heel wat raad gegeven. Het was enorm leerrijk om te mogen werken met iemand met een dergelijke hoeveelheid politieke bagage', aldus de minister-president.

Zelfs al zaten ze niet op dezelfde lijn als het ging over de toekomst van de Duitstalige gemeenschap. Lambertz houdt er ook aan de electorale successen te onderstrepen die de PS onder Spitaels kon genieten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig