Saudi-Arabië financiert in ons land ‘een tiental scholen’ waar de leerkrachten de Arabische taal en een radicale vorm van de islamitische godsdienst onderwijzen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) waarschuwt daar dinsdag voor op basis van gegevens van de staatsveiligheid.

‘In bepaalde gevallen worden de scholen gesticht op uitdrukkelijke vraag van het regime en met fondsen uit Saudi-Arabië’, stelt de minister. ‘Ze beantwoorden aan de wil van de Saudische autoriteiten om de officiële islam van het land, het wahabisme, te propageren. Die doctrine baseert zich op een strenge interpretatie van de islamitische godsdienst, zoals die beleden werd in de tijd van de profeet.’

De staatsveiligheid kan geen exact cijfer plakken op het aantal studenten in de scholen. ‘We schatten dat het er enkele tientallen zijn’, zegt Turtelboom. ‘Door te investeren in de scholen hoopt het regime ook studenten aan te trekken voor zijn universiteiten om hen daar nog grondiger te onderwijzen in het wahabisme. Zodat zij op hun beurt de godsdienst hier nog beter kunnen propageren.’

Voor de staatsveiligheid zijn de bewuste scholen allesbehalve onschuldig. Ze vormen een probleem in haar strijd tegen het radicalisme.