Freddy Pieters, de voorzitter van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank, meent dat het een slechte zaak zou zijn mochten slachtoffers meer inspraak krijgen over de vrijlating van een veroordeelde. Volgens hem is dat vooral nadelig voor de integratie van de dader in de samenleving, en moeten slachtoffers de beslissingen van rechtbanken leren aanvaarden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zei gisteren na een gesprek met de families van de slachtoffers van Marc Dutroux en Michelle Martin dat ze slachtoffers meer wil betrekken bij de procedure voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Maar dat houdt risico's in, zegt Freddy Pieters op Radio 1. 'Als men de slachtoffers bij die beslissing wil betrekken, en er dus echt een burgerlijke partij van wil maken, zal dat grote consequenties hebben', aldus de voorzitter van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank.

'Slachtoffers zouden zo inzage krijgen in het dossier van de veroordeelde, waardoor de reclassering van die dader in het gevaar komt.'

'Voor sommige slachtoffers is het nooit genoeg'

'Het slachtoffer komt zo te weten waar de dader woont en wie zijn werkgever zal zijn. Ik ken een geval van een slachtoffer dat steeds opnieuw contact opnam met de werkgever van een ex-gedetineerde, waardoor die al vier keer zijn job verloor.'

Pieters begrijpt dat emoties in zo'n zaken hoog oplopen, 'maar zo spelen slachtoffers voor rechter'. 'Men moet de uitspraak van de rechter en de instantie die erover beslist, leren aanvaarden. Wij bereiden die zaken natuurlijk goed voor', klinkt het. Ook zijn er dossiers van jonge daders die zware feiten pleegden en het daarna weer goed doen, meent Pieters.

'Als we dus gaan naar een systeem waarbij slachtoffers mee beslissen, gaan we terug naar de privatisering van de rechtbanken, en dat kan de bedoeling niet zijn'.

'Bovendien zal het voor veel slachtoffers nooit genoeg zijn,' aldus de voorzitter.

'Dossier-Martin is te uitzonderlijk'

Het open debat binnen de rechtbank over een eventuele invrijheidsstelling zou ook in het gedrang komen als daar een slachtoffer bij zit, meent Pieters. 'De discussie wordt zo bemoeilijkt.'

De wetgeving veranderen naar aanleiding van de vrijlating van Michelle Martin, vindt de voorzitter al helemaal geen goed idee. 'Dit is zo'n atypisch en uitzonderlijk dossier, dat het gevaarlijk zou zijn om op basis hiervan allerlei regels en wetten te gaan veranderen, die naar mijn aanvoelen wel goed functioneren in duizend andere dossiers.'

Pieters benadrukt nog dat we inzake de inspraak van slachtoffers nog altijd verder staan de buurlanden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig