Turtelboom: 'Communicatie moet beter'
Foto: Photo News
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft zondag de ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux ontvangen. Dat gebeurde na de protestmars in Brussel tegen de mogelijke vervroegde vrijlating van Dutroux' ex-vrouw Michelle Martin. Aan die vrijlating kan Turtelboom niets veranderen, maar ze geeft wel toe dat er beter gecommuniceerd moet worden over dergelijke zaken.

Turtelboom zegt 'gevoelig' te zijn voor de vragen en emoties van de slachtoffers inzake de vervroegde vrijlating van Martin, 'maar kan als minister van Justitie hierover geen uitspraken doen, gezien de scheiding der machten'.

De minister sprak zich wel uit over de communicatie van de strafuitvoeringsrechtbank, die over de vrijlating beslist. 

'Wanneer slachtoffers van in het begin betrokken worden bij elke stap in het proces dat voorafgaat aan de beslissing om iemand al dan niet voorwaardelijk vrij te laten, kan een groter draagvlak gecreëerd worden en kunnen vragen en onduidelijkheden sneller uitgeklaard worden. Nu leven slachtoffers vaak veel te lang in onwetendheid, wat wantrouwen creëert', schrijft ze in een persbericht. 

Turtelboom belooft te onderzoeken hoe de wet zo kan worden uitgebreid dat de strafuitvoeringsrechtbank de slachtoffers niet alleen kan informeren, maar dit ook moet doen, 'zeker met betrekking tot de voorwaarden die aan de veroordeelde worden opgelegd in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling'.

Verstrenging Wet Lejeune

De betogers die zondag door de straten van Brussel liepen, vroegen ook om strengere straffen, en dan met name het werkelijk uitzitten van de straf die werd opgelegd. 

Turtelboom wijst erop dat in het regeerakkoord een verstrenging van de Wet Lejeune - die de vervroegde vrijlating bepaalt - op de agenda staat. Ze heeft wat dat betreft 'de noodzakelijke wetswijzigingen klaar'. Over enkele weken worden die besproken in de politieke werkgroepen, waarna het wetsontwerp wordt voorgelegd aan de ministerraad.

De minister hoopt dat de wetswijzigingen nog dit jaar gestemd worden in het parlement.

Ouders tevreden

Paul Marchal en Jean-Denis Lejeune, de vaders van An en Julie, toonden zich tevreden na afloop van de ontmoeting met minister Turtelboom.

'Ik heb een positief gevoel, ik denk dat ze eerlijk is en iets zal veranderen', zei Paul Marchal zondagavond. 'Ze heeft ons de gelegenheid geboden uit te leggen wat wij als slachtoffers willen, en beloofd dat ze de wet zal veranderen.'

Lejeune ontmoet donderdag de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH), en vrijdag premier Elio Di Rupo (PS).