Een Braziliaanse rechtbank heeft dinsdag de werkzaamheden aan de controversiële dam van Belo Monte, in het hart van het Braziliaanse Amazonegebied, laten stilleggen. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden tijdens het verlenen van de bouwvergunning voor de waterkrachtcentrale.

Het gerecht oordeelde dat de lokale bevolking onvoldoende geconsulteerd werd voor aanvang van de werkzaamheden aan wat de op twee na grootste waterkrachtcentrale ter wereld moet worden.

'In 2005, toen het Braziliaanse parlement de bouw goedkeurde, eiste het dat er na het begin van de werkzaamheden een milieu-effectenstudie zou worden uitgevoerd, terwijl de wet voorschrijft dat dat voordien moet gebeuren', aldus de rechtbank.

De bouw kan pas hervat worden als de lokale bevolking gehoord is. De rechtbank legde het bedrijf Norte Energia, dat de dam bouwt, ook een dwangsom van 250.000 dollar op per dag dat het vonnis niet wordt gerespecteerd. Er is nog beroep mogelijk.

Milieuactiegroepen protesteren hevig tegen het project. Ze stellen dat het visbestand in de rivier Xingu drastisch zal dalen en dat tienduizenden mensen zullen moeten verhuizen. De regering zegt dat de dam, die circa 13 miljard dollar kost, noodzakelijk is voor de energiezekerheid.

In september 2011 zette het gerecht al eens de werkzaamheden stil. Die beslissing werd na drie maanden opgeheven.