Vakantie cipiers Sint-Gillis opgeschort door staking
Foto: BELGA
De cipiers van de gevangenis van Sint-Gillis hebben zoals gepland vrijdag om 6 uur 's ochtends het werk neergelegd. De cipiers die vakantie hebben, kregen het bericht dat hun verlof opgeschort werd tijdens de staking. Dat werd vernomen bij de vakbondsafgevaardigde van ACOD, Laurent Lardinois.

Lardinois verduidelijkt dat het daarbij om een veertigtal cipiers gaat. De beslissing houdt in dat ze kunnen komen werken, of een betaalde dag verliezen door te staken. 'De directie zet druk, maar de cipiers gaven niet toe en hebben massaal gestaakt vrijdagochtend.'

Laurent Sempot, woordvoerder van het Directoraat-generaal van de penitentiaire inrichtingen, zegt dat er geen druk uitgeoefend wordt. 'Het is normaal dat in geval van staking, alle personeel op vakantie gemobiliseerd wordt.' Van de 85 voorziene cipiers zijn er 31 vrijdagochtend komen werken. Een tiental agenten zorgt voor versterking.

De cipiers van Sint-Gillis houden iedere maandag en vrijdag sinds begin juli een stakingsactie, om tegen de overbevolking in de gevangenis te protesteren.