Fijn stof meest schadelijke milieufactor
Foto: BDW
Fijn stof is de vorm van milieuvervuiling die in Vlaanderen het meest invloed heeft op de gezondheid. Dat blijkt uit een MIRA-onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De onderzoekers gaan in het milieurapport na welke invloed milieufactoren op onze gezondheid hebben, waaronder koolstofmonoxide, dioxines in voedsel, elektromagnetische velden, geluid, hitte, lood, fijn stof, ozon, UV-straling en passief roken.

De invloed wordt uitgedrukt in 'verloren gezonde levensjaren' (DALY's), een term die aangeeft hoeveel jaren iemand door ziekte of vervroegde sterfte verliest.

Vooral fijn stof is een boosdoener voor onze gezondheid, zo blijkt uit het onderzoek. Het is goed voor 79.424 DALY's, of ongeveer drie kwart van alle gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door de onderzochte milieufactoren.

De blootstelling aan het geluid van drukke wegen, spoorwegen en luchthavens berokkent de op een na grootste schade aan de gezondheid van de Vlamingen (7.348 DALY's), gevolgd door passief roken (6.613).

Ook wanneer gekeken wordt naar de externe kosten, blijft fijn stof de belangrijkste verontreinigende stof, voor omgevingstabaksrook en ozon.

'Recente studies tonen aan dat een daling aan de blootstelling aan fijn stof gepaard gaat met een stijging in levensverwachting', besluit het rapport, dat pleit voor maatregelen die de blootstelling aan fijn stof en geluid reduceren

Totale kost

Alles samen lopen de externe kosten van de verontreinigende stoffen op tot 6,4 miljard euro, ongeveer 3,6 procent van het bruto binnenlands product van Vlaanderen in 2008.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat alle milieuverontreinigende factoren samen zorgen voor gemiddeld vijf 'verloren gezonde dagen' per jaar, door ziekte of vervroegde sterfte. Dat is zowat acht procent van de totale ziektelast in Vlaanderen.

Het gaat daarbij wel om gemiddelde waarden. Mensen die gevoeliger zijn, zoals astmapatiënten, zullen bijvoorbeeld meer hinder ondervinden.

Het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig