Gezond vs. ongezond perfectionisme: het verschil
Foto: jobat.be
Er bestaan verschillende soorten perfectionisten. Perfectionisme kan immers een positieve eigenschap zijn, maar ook een negatieve. Waarin zit nu juist het verschil tussen gezond en ongezond perfectionisme?

In het boek ‘Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries’ verklaart auteur Peter Sims dat perfectionisme een gezonde zaak is wanneer de doelstellingen uit de perfectionist zelf komen. Wie echter perfectie wil bereiken om zo anderen te imponeren, is volgens hem minder goed bezig.

Concreet zit het verschil tussen gezond en ongezond perfectionisme in het volgende:

- Intern gedreven perfectionisme is gezond. Het wordt gemotiveerd door waarden als kwaliteit en uitmuntendheid, waardoor mensen gaan streven naar perfectie, goede planning en een goede organisatie. Het is bovendien niet echt ongezond om dit ook van anderen te verwachten.

- Extern gedreven perfectionisme is ongezond. Het ontstaat immers door ouderlijke druk, een streven naar erkenning, intense bezorgdheid over het maken van fouten of andere externe factoren. In zekere zin wordt dit soort perfectionisme dus niet door zichzelf, maar door anderen opgelegd.

>

>

>

>