Het Brusselse parket is in kennis gesteld van de nieuwe videoboodschap van Sharia4Belgium op Youtube, waarin Sofie Peeters, de maakster van de documentaire 'Femme de la rue', een prostituee wordt genoemd. Een nieuw gerechtelijk onderzoek is vooralsnog niet geopend. 'In zulke zaken wordt meestal afgewacht tot we een klacht hebben ontvangen. Het is de documentairemaakster die is aangevallen in deze video', aldus parketwoordvoerster Geneviève Seressia.

Bij een vorige videoboodschap van de radicale moslimbeweging heeft het Brusselse parket wel een algemeen dossier opgestart. 'Of dat nu opnieuw zal gebeuren, is een beslissing die op directieniveau wordt genomen. Dat is nog niet gebeurd omdat we pas deze middag op de hoogte werden gesteld van deze video', repliceert Seressia.

De documentaire van Peeters toont hoe vrouwen op straat in Brussel vaak het slachtoffer worden van seksisme.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen reageert vrijdagnamiddag op de videoboodschap.