Het bestaan van de Vlaamse 'tussentaal' of 'verkavelingsvlaams' is het gevolg van de economische groei en de toegenomen levensstandaard in Vlaanderen na WOII. Daardoor verminderde bij de nieuwe rijken in Vlaanderen de behoefte om de prestigevarianten van de standaardtaal te gebruiken. Dat staat in het taaltijdschrijft Over Taal.

Het artikel 'Tussentaal en de vrije markt' van doctor Koen Plevoets, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de faculteit Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent, concentreert zich op de ontwikkeling van de Vlaamse tussentaal. Dat is de vaakgebruikte omgangstaal die gekenmerkt wordt door een overvloedig gebruik van dialectkenmerken. Typische elementen daarvan zijn onder meer de verkleinwoorden op '-ke' (manneke) en de aanspreekvormen 'ge' en 'gij'. 

Die typisch Vlaamse tussentaal is volgens Plevoets het resultaat van de naoorlogse toename van de welvaart. 'Die materiële welstand heeft de mogelijkheid gecreëerd om de omgangsregels te informaliseren', luidt het in het artikel.

Positie

Ter illustratie wordt in het artikel het taalgebruik per beroepsgroep geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het gebruik van de Nederlandse standaardtaal wel toeneemt per socio-economische klasse, maar dat ook in de hoogste socio-economische categorieën niet de hoogste graad van standaardtaal gesproken wordt.

'Blijkbaar vinden de leden van de elite het niet nodig om verder naar de standaardtaal op te schuiven.' En dat is logisch, volgens de auteur. 'Naarmate een betere positie bereikt wordt, vermindert de noodzaak proportioneel om zich nog verder in te spannen.' De welvaartsgroei in Vlaanderen heeft met andere woorden tot de vorming van een klasse geleid die zich in haar taalgebruik een comfortabelere houding aanmeet 'omdat ze een levensstandaard geniet die dat nu eenmaal mogelijk maakt'.

'Dat gedrag is dan ook altijd een teken van sociale verzekerdheid: het is het kenmerk van wie voor zijn socio-economische status weinig meer te vrezen heeft', aldus nog de auteur.