Wikipedia slaat alarm: aantal auteurs daalt
Foto: PN
Wikipedia, de populaire online encyclopedie slaat alarm. Terwijl de website een soort participatie-encyclopedie is waar iedereen kan artikelen samenstellen en bewerken, blijken steeds minder gebruikers bereid hun vrije tijd op te offeren aan deze kosteloze wetenschappelijke bron. Het aantal medewerkers, dat minstens vijfmaal in de maand actief was, is het voorbije boekjaar van 89.000 naar 85.000 teruggelopen.

De belangrijkste strategische opdracht is die trend te keren. Ook de grote verscheidenheid onder de auteurs laat te wensen over. Het lezerspubliek en het artikelenbestand groeien daarentegen verder. Wikipedia wil met verschillende projecten de kentering bijsturen. Zo werkt de stichting aan de gebruiksvriendelijkheid van de tools voor auteurs. Een centrale rol speelt daarbij een nieuw programma voor de bewerking van artikelen - 'Visual Editor' functioneert hetzelfde als een tekstverwerker. De stichting stelde onlangs een nieuw prototype voor, een termijn voor de algemene invoering ervan werd echter niet genoemd. In het rapport beloofde de stichting bovendien investeringen om de capaciteit van de website te verhogen. Een andere technische nieuwigheid is dat smartphone-gebruikers gemakkelijker foto's zullen kunnen downloaden en op het mini-beeldscherm kleine opdrachten kunnen uitvoeren.

Het engagement wil de stichting zonder winstoogmerk bovendien met opleidingen, beurzen en speciale programma's voor landen als India en Brazilië alsook de Arabische wereld opvoeren. Om dat doel te bereiken, zal de stichting zijn personeelsbestand uitbreiden van 119 naar 174 medewerkers. De uitgaven stegen in het lopende boekjaar van 27,2 naar 42,1 miljoen dollar. Tegelijkertijd zal het op giften gebaseerde project de inkomsten met een derde tot 46,1 miljoen dollar doen toenemen.

Wikipedia en haar zusterprojecten hebben een enorme reikwijdte - in mei registreerden de Wikipedia-projecten 18,1 miljard bladzijden, die werden opgeroepen door 492 miljoen gebruikers. Maar die worden door een relatief klein aantal vrijwilligers geschreven. Wereldwijd zijn dat er maar 85.000. Meer dan 90 procent van de medewerkers is mannelijk, waardoor de verscheidenheid op een laag pitje staat. Ook medewerkers van het zuidelijk halfrond zijn ondervertegenwoordigd.