Luikse bisschop veroordeelt homofoob geweld
Aloys Jousten Foto: BELGA
Aloys Jousten, de bisschop van Luik, betreurt in een mededeling op de website van zijn bisdom dat de Luikse agglomeratie de jongste weken het toneel was van dodelijk geweld, waarbij homofobie een van de redenen was.

De bisschop schuwt daarbij geen zware woorden. 'Op zich is homofobie al laakbaar. Ze is nog minder duldbaar als ze leidt tot dergelijke daden', zo schreef hij.

Volgens Jousten moet de politieke en de opvoedingssector zich dringend bezinnen over het geweld in al zijn vormen. 'Deze bezinning is des te noodzakelijker omdat de zwakken en de kwetsbaren riskeren er de eerste slachtoffers van te worden', besluit de Luikse bisschop.