Militairen hebben vrijdagmorgen in de kazerne van Heverlee het lichaam aangetroffen van een reserveofficier die vermoedelijk al enkele dagen dood in zijn kamer lag. Ingrid Baeck, woordvoerster van Defensie, bevestigt het bericht hierover in de Morgen en betreurt de feiten. Uit een autopsie in opdracht van het Leuvense parket blijkt dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Het gaat om een 59-jarige man uit het Henegouwse Saint-Ghislain.

"Het gaat om een Franstalige reserveofficier met de graad van luitenant-kolonel die in Heverlee was voor een wederoproeping van een week tijdens dewelke hij een project moest uitwerken. Dinsdagavond is hij voor het laatst gezien. Woensdag was er voor zijn eenheid een dropping gepland, maar hij was niet verplicht om daaraan deel te nemen en had ook aangekondigd dat wellicht niet te zullen doen omdat zijn project van een totaal andere orde was", aldus Baeck.
Baeck betreurt dat het lichaam niet eerder gevonden werd maar ziet verzachtende omstandigheden. "Door zijn graad van luitenant-kolonel had de man een zeer grote mate van onafhankelijkheid om te doen en laten wat hij wilde. Hij had ook geen naaste verwanten die naar hem geïnformeerd hebben. Maar vanaf donderdag had men zich in de kazerne vragen kunnen stellen over zijn afwezigheid. Het is niettemin pas vrijdagmorgen dat men naar hem op zoek gegaan is", aldus Baeck.

Het is overigens onduidelijk wanneer de man precies overleden is. Ook de autopsie heeft hierover geen duidelijkheid gebracht.