Het aantal meldingen van pestgedrag op het werk blijft jaar na jaar toenemen. Dat blijkt uit cijfers van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) belooft een sensibiliseringscampagne. Dat schrijft De Morgen zaterdag.

IDEWE ziet het aantal meldingen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer jaar na jaar toenemen. In 2005 kreeg de dienst 367 meldingen van ongewenst gedrag op het werk. Dat aantal bleef de voorbije jaren flink stijgen: van 536 in 2006 naar 588 in 2007, 642 in 2008, 727 in 2009, 778 in 2010 en 802 in 2011.

Volgens psychologe Evelien Moerenhout, preventieadviseur bij IDEWE, maken pesterijen 62 procent uit van het totale aantal klachten. Daarna volgen conflicten (23 procent), psychisch geweld (8 procent), seksueel geweld (5 procent) en fysiek geweld (2 procent).

Minister De Coninck is zich bewust van het probleem. 'We bereiden momenteel een sensibiliseringscampagne voor over welzijn op het werk. Die zou in het najaar klaar moeten zijn. Pestgedrag zal daar een belangrijk deel van uitmaken. Hoe de campagne er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk. ls we de pesterijen willen terugdringen moeten we vooral aan de mentaliteit werken. Dat geldt zowel voor de werkgevers en de personeelsdiensten als voor de slachtoffers zelf. Zij moeten naar buiten durven komen met hun verhaal.'