Vlaamse regering keurt uitbreiding Zwin goed
Omdat het Zwin meer en meer aan het verzanden is, worden stukken van het natuurgebied afgegraven.Katrijn Van Giel
De Vlaamse Regering heeft het ontwerpplan voor de uitbreiding van het Zwin in Knokke-Heist goedgekeurd. Het natuurdomein zou 120 hectare groter gemaakt worden. Een deel van de Willem-Leopoldpolder zal daarvoor ontpolderd worden.
Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moet de uitbreiding van het Zwin met 120 ha nieuwe natuur mogelijk maken. Het plan moet ook toelaten het Zwinpark te herontwikkelen. Tegen 2015 moet er ook een nieuw bezoekerscentrum komen van waaruit fietsers en wandelaars kunnen het gebied ontdekken.
 
Voor de uitbreiding van het Zwin zal een deel van de Willem-Leopoldpolder ontpolderd worden. Er komen ook nieuwe dijken. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is nog niet definitief. Van 31 augustus tot 29 oktober loopt een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren indienen.