Regering houdt begroting op koers en neemt 40 relancemaatregelen
Premier Di Rupo voor zijn ambtswoning (archieffoto) Foto: BELGA
De federale regering neemt om en bij de 40 maatregelen in het kader van de relance van de economie. Ondertussen heeft ze enkele budgettaire maatregelen genomen zodat het budget op het juiste spoor blijft om het tekort dit jaar op 2,8 procent van het bbp te houden.

De regering houdt nog steeds rekening met het schrappen van 250 miljoen euro uitgaven aan de zogenaamde usurperende bevoegdheden, maar dat bedrag werd niet meegerekend bij de controle.

Jarige Di Rupo

Bijna de voltallige regering was woensdag naar de perszaal van de Wetstraat 16 afgezakt om tekst en uitleg te geven bij de maatregelen die de regering tijdens het driedaagse begrotingsconclaaf nam. De regeringsleden hadden ook een cadeau meegebracht voor premier Elio Di Rupo, die woensdag zijn 61ste verjaardag viert. Naar verluidt ging het om enkele flessen Brunello di Montalcino.

78 miljoen euro

Zoals bekend moest de regering op zoek naar 78 miljoen euro om de begroting op koers te houden. Daarbij kwamen nog voor 22,5 miljoen euro onvermijdelijke uitgaven (zoals facturen) en voor 33,4 miljoen euro nieuwe uitgaven, op het vlak van justitie, politie, de pensioenen in de burgerluchtvaart en de sociale zekerheid. De latere overschrijding van de spilidex doet de uitgaven dan weer met 23 miljoen euro afnemen.

Veiligheidsbeleid

De extra middelen voor het veiligheidsbeleid gaan naar een betere strafuitvoering en het rekruteren van nieuwe agenten en de verbetering van de opleiding. 'Daarmee antwoorden we grotendeels op de vragen van de burgemeesters inzake veiligheid', aldus de premier. Voorts wordt 9 miljoen uitgetrokken voor advocatenkosten in het kader van de Salduzwet en kreeg minister van Justitie Annemie Turtelboom groen licht voor maatregelen om de uitvoering van de kleinere straffen te verbeteren, onder meer via een toename van het aantal enkelbanden.

Zuurstof voor bedrijven

De relancemaatregelen moeten volgens Di Rupo de bedrijven zuurstof geven en de mensen meer perspectief bieden. Vanaf 2013 wordt de koopkracht van de lage lonen versterkt door een werkbonus en een belastingskrediet. Dat moet zo'n 15 euro per maand extra nettoloon opleveren. Er komen 10.000 stageplaatsen in bedrijven voor jongeren en voor de kmo's worden de eerste drie aanwervingen goedkoper. Deze maatregel gaat reeds in vanaf oktober 2012 om begin volgend jaar op kruissnelheid te geraken.

De eerste drie aanwervingen die kleine KMO's doen, worden goedkoper. De loonlasten voor 54-plussers gaan dan weer omlaag zodat het voor bedrijven goedkoper wordt om oudere werknemers aan boord te houden.

Het gezinspensioen van zelfstandigen wordt voorts op dezelfde hoogte gebracht als dat van de werknemers, wat op een verhoging van 22 euro per maand neerkomt. De sociale lasten voor onderzoekers worden verder verlaagd van 25 naar 20 procent.

Meevaller van 25 miljoen euro

De daling van de rentelasten houdt een meevaller van 25 miljoen euro in. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de rentelasten nog steeds 12,2 miljard euro bedragen. "U hoort geen zelfgenoegzaamheid van onze kant zolang we moeten vaststellen dat onze schuld rond de 100 procent ligt", stelde hij. De regering blijft zich inzetten om die schuldgraad duurzaam naar beneden te krijgen.

De rente op korte termijn en lange termijn is intussen gezakt tot respectievelijk 0,15 (woensdag zelfs even negatief) en 2,5 procent, terwijl de spread met Duitsland daalde van 3,5 procent in november vorig jaar naar 1,2 procent nu. "We zitten duidelijk in een heel andere vertrouwenssituatie", vindt Vanackere

Hij weerlegde echter dat de positieve evolutie van de spread en intrestlasten enkel te danken is aan de Duitse motor. "Men mag me veel proberen uit te leggen door te verwijzen naar Draghi, Europa en de ECB", stelde Vanackere, maar de daling van de spread mag "in alle bescheidenheid" op het conto van België, de ondernemingen en spaarders incluis, worden geschreven.

De niet-fiscale ontvangsten liggen dan weer 86,4 miljoen euro hoger dan geschat. Daarbij komt 38,7 miljoen euro uit de licenties voor 2G, 3G en 4G, 20 miljoen euro dividend van de Nationale Bank en 29 miljoen euro van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

Nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro

Alles bij mekaar geteld, komt de regering uit op een overschot van 0,5 miljoen euro boven de vooropgestelde -2,8 procent van het bbp. Daarbij is geen rekening gehouden met de 250 miljoen euro uit usurperende bevoegdheden die de regering nog dit jaar minder wil uitgeven. Ter herinnering: het gaat om bevoegdheden van de deelentiteiten waarvoor de federale overheid nog uitgaven verricht. De federale overheid wil voor 250 miljoen euro uitgaven schrappen. "De regering zet de gesprekken met de regio’s voort", aldus Begrotingsminister Olivier Chastel.

Hij had het tot slot over een nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro. Die komt in de plaats van de 650 miljoen euro die ons land onder impuls van de Europese Commissie had bevrozen.

'Gezonde vrouw van Europa'

Verschillende vicepremiers en ministers gaven nog tekst en uitleg bij de relancemaatregelen die de regering neemt. Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne wees op het contrast met "de stemmen uit het buitenland die stelden dat we de zieke man van Europa zijn. Ik denk dat we meer en meer de gezonde vrouw in Europa zijn geworden".

Premier Di Rupo stelde tot slot dat ons land staat waar het nu staat dankzij de wil van de politieke partijen om de uitdagingen in handen te nemen. "Van de vorige naar deze 21ste juli zijn we geëvolueerd van pessimisme naar optimisme", aldus de eerste minister.

"Het was voor geen enkele partij gemakkelijk, maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. We realiseren wat we hebben beloofd". Met de woorden "Nil volentibus arduum est", sloot sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte de persconferentie af.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in