Het parlement van de Duitstalige gemeenschap heeft maandagavond, tijdens zijn laatste plenaire zitting voor het zomerreces, een crisisdecreet aangenomen.

De tekst voorziet in een besparing van tien procent in de werkingskosten. Bovendien voorziet het decreet in een daling van de lonen in de openbare sector.

Voorts wordt het systeem van de ziektedagen herzien: het zal niet meer mogelijk zijn ziektedagen op te sparen en ze allemaal aan het einde van de carrière op te nemen.

Ook de lokale overheden worden getroffen door de maatregelen: voor hun jaarlijkse dotatie voor 2013 en 2014 wordt wel nog rekening gehouden met de inflatie maar de automatische stijging met 1 procent wordt afgeschaft.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig