VRT directie ontvangt slachtoffers Jos Ghysen
Foto: rr
Sandra De Preter, Gedelegeerd Bestuurder van de VRT, nodigde 4 voormalige VRT-medewerkers,die eerder dit jaar bij de VRT klacht over grensoverschrijdend gedrag hadden ingediend, uit voor een persoonlijk gesprek. Drie van de 4 gesprekken vonden vandaag plaats, het vierde gesprek is gepland. De gesprekken werden ook bijgewoond door de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Sandra De Preter betuigde tijdens de gesprekken haar medeleven aan de voormalige medewerkers. Het gaat om vier medewerkers die een klacht indienden over het gedrag van Jos Ghysen.

De betrokkenen drukten hun tevredenheid uit met de gesprekken en het betoonde begrip.
De VRT ontving 4 klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van de medewerkers in kwestie. Omdat zij reeds geruime tijd niet meer actief zijn als personeelslid, is de VRT echter niet meer in de mogelijkheid een onderzoek te voeren noch hieromtrent concrete maatregelen te nemen. De klachten werden wel in de personeelsdossiers van alle betrokkenen opgenomen.

Naar aanleiding van de gesprekken benadrukt Sandra De Preter nogmaals dat eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag bij de VRT noch toelaatbaar noch getolereerd wordt, op geen enkel niveau in de organisatie.

Hoewel de VRT reeds een duidelijk beleid en interne procedure had rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, nam zij naar aanleiding van de klachten een aantal extra maatregelen. De procedure en aanspreekpunten voor medewerkers werden onlangs opnieuw onder de aandacht gebracht van medewerkers en leidinggevenden gebracht.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in