Vloeistofverbod op vliegtuigen mogelijk verlengd
Foto: shutterstock
Mogelijk blijft het verbod op vloeistoffen in de handbagage van de vliegreizigers langer dan voorzien gehandhaafd. Er zijn immers nog geen scanners die betrouwbaar vloeibare explosieven kunnen opsporen.

Om veiligheidsredenen is de hoeveelheid vloeistoffen en gels die een vliegreiziger in zijn handbagage mag meenemen sinds 2006 strikt beperkt. Britse veiligheidsdiensten ontdekten toen dat terroristen een aanslag wilde plegen met behulp van vloeistoffen.

Aanvankelijk was afgesproken dat de maatregelen tot maart 2013 van kracht zou zijn, maar door een gebrek aan alternatieven blijft het verbod mogelijk langer gelden. Daar dringen enkele Europese landen op aan nadat geen enkel proefproject betrouwbare resultaten heeft opgeleverd.

De scanners die de dichtheid van een vloeistof meten en zo explosieven moeten detecteren blijken onbetrouwbaar en zijn te traag.

'De alternatieven kunnen blijkbaar nog niet voldoende veiligheidsgarantie bieden', zegt Thomas De Spiegelaere van de FOD Mobiliteit op Radio 1. 'Op Europees niveau wordt bekeken hoe die kunnen worden verbeterd en ingevoerd, ofwel wordt het verbod verlengd.'