De les van BHV

‘Onverwijld' en ‘politieke moed'? Niet echt

De splitsing van BHV krijgt een grotere symboolwaarde toegedicht dan ze voor de Vlaamse Beweging ooit echt heeft gehad, zegt BART MADDENS. Maar dat wil niet zeggen dat de consequenties ervan geminimaliseerd moeten worden,.

BHV was tot de kieshervorming van 2002 veeleer een sluimerende kwestie.
BHV was tot de kieshervorming van 2002 veeleer een sluimerende kwestie. blg

Vandaag wordt de splitsing van BHV definitief goedgekeurd in het parlement. Maar er hangt een vreemd sfeertje rond deze ‘historische' gebeurtenis. De zegebulletins van de traditionele partijen klinken ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen