Kranten verontschuldigen zich voor publicatie foto's slachtoffers busongeval
De hoofdredacties van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad hebben een gesprek gehad met familieleden van de slachtoffers van het busongeval in het Zwitserse Sierre. Nabestaanden hadden bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend naar aanleiding van de publicatie van foto’s van de kinderen. Die klacht is nu in der minne geregeld.

Bij het onderhoud waren ook de gedelegeerd bestuurder van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de ombudsman van de Raad voor de Journalistiek aanwezig.

De hoofdredacties begrijpen dat de publicatie van de foto’s, zonder voldoende voorafgaand overleg met nabestaanden, bij hen voor bijkomend leed heeft gezorgd. Ze hebben zich daarvoor bij de betrokkenen verontschuldigd. "De zaak is bij deze beëindigd", zegt Flip Voets van de Raad.

De hoofdredacties namen ook kennis van de richtlijn die de Raad in april uitvaardigde, waarin een grote terughoudendheid wordt voorgeschreven bij het gebruik in de pers van foto’s die afkomstig zijn van persoonlijke websites en van sociaalnetwerksites zoals Facebook. De kranten nemen zich voor om die richtlijn nauwgezet na te leven.

Bij het busongeval in Sierre op 13 maart kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 22 kinderen uit lagere scholen in Lommel en Heverlee. In de dagen na het ongeval kregen vooral Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad veel kritiek omdat ze foto’s van alle slachtoffertjes op hun voorpagina hadden gezet. Het Laatste Nieuws bracht ook een collage met foto’s van de weblog die de kinderen bijhielden over hun skireis.