'Maak oproepnummers voor wachtdiensten gratis'
Foto: photonews
Senatoren Fauzaya Talhaoui en Marleen Temmerman (SP.A) willen de oproepnummers voor wachtdiensten van huisartsen en apothekers gratis maken, of de kosten toch minstens beperken tot het zonale tarief. Ze menen dat de tarieven voor mensen met een laag inkomen een drempel vormen om een afspraak te maken. Een wetsvoorstel van hun hand moet daar een mouw aan passen.

Huisartsen, apothekers, tandartsen en andere zorgverstrekkers richten vaak een centraal oproepnummer in om patiënten te informeren over hun wachtdienst. Volgens Talhaoui zijn de tarieven bijzonder ondoorzichtig: sommige diensten gebruiken een lokaal nummer, anderen een 070- of 0800-nummer en nog anderen een betalend nummer in de 0900-reeks.

'Voor wie dringend een arts of een apotheker nodig heeft, mag de prijs van een telefoontje geen obstakel zijn', vindt de senator. Ze wijst erop dat sommige mensen zelfs de facto uitgesloten worden van het gebruik van sommige wachtdiensten, omdat de betaalnummers worden geblokkeerd in het kader van hun budgetbeheer.

Vlugger naar de spoeddienst

Bovendien maakt het bos aan oproepnummers voor wachtdiensten dat ze niet bekend zijn. Gevolg is dat de noodnummers 100 en 112 veel meer oproepen krijgen voor niet-dringende medische hulpverlening. Mensen met een laag inkomen bellen door de dure tarieven niet naar wachtdiensten, maar gaan vlugger naar de spoedafdeling van een ziekenhuis, wat een extra kost teweegbrengt.

Talhaoui en Temmerman dienen daarom een wetsvoorstel in om de kosten van de oproepen gratis te maken of te beperken. 'Wanneer de eerstelijnszorgverstrekkers - door de wet verplicht - een wachtdienst organiseren en daarvoor een callcenter willen inschakelen, is dat perfect in orde. Maar dan is het ook logisch dat zij de kosten voor het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen zelf dragen', luidt het. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig