Grondwettelijk Hof fluit Portugese regering terug in besparingsdrift
De Portugese premier Pedro Passos Coelho. Foto: AFP
Het Grondwettelijk Hof in Portugal heeft de centrumrechtse regering teruggefloten in haar besparingsdrift. De 13de en 14de maand loon schrappen van ambtenaren en gepensioneerden is een 'schending van het gelijkheidsprincipe', oordeelde het hof. Premier Pedro Passos Coelho kaatste de bal onmiddellijk terug door te stellen dat er wellicht nu gesneden zal worden in het salaris van alle Portugezen.
De Portugese regering doet er alles aan om haar financiën op orde te krijgen en zo tegemoet te komen aan haar engagementen tegenover de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
 
Die hebben Portugal een reddingsboei toegeworpen van 78 miljard euro over drie jaar. Lissabon moet in ruil zijn begrotingstekort terugbrengen tot 3 procent van het bbp in 2013.
 
Het schrappen van de 13de en 14de maand voor ambtenaren en gepensioneerden mag voor dit jaar behouden blijven, maar de regering mag er niet mee doorgaan tot 2015 zoals ze gepland had.
 
Uitspraak van het hof zal gewoon omzeild worden
 
Volgens Passos Coelho zal de uitspraak van het Grondwettelijk Hof gewoon omzeild worden door de 'offers' evenwichtig te verdelen over alle Portugezen. Zo zou de regering een taks op de eindejaarspremie overwegen.
 
De beslissing van het Grondwettelijk Hof komt op een zeer slecht moment voor de centrumrechtse regering. Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek is het begrotingstekort in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht opgelopen tot 7,9 procent van het bbp.
 
Dat is een eind verwijderd van de doelstelling om dat tekort tegen eind 2012 te beperken tot 4,5 procent van het bbp. De druk op Passos Coelho stijgt om extra tijd te vragen aan zijn geldschieters om zijn verplichtingen na te komen, ofwel een nieuw steunpakket te vragen. De premier heeft al laten weten dat elke heronderhandeling met de trojka uitgesloten is.