Vlaams Parlement keurt hervorming groene stroom goed
Foto: PhotoNews
De geplande hervorming van de ondersteuning van groene stroom is vrijdag goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Vlaams Belang keurde de hervorming mee goed, Open Vld en Groen stemden tegen, LDD onthield zich. Concreet betekent de hervorming dat de steun voor zonnepanelen al vanaf augustus daalt tot 90 euro.

Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de ondersteuning van groene stroom. De doelstelling voor de productie van groene stroom wordt opgetrokken van 13 tot 20,5 procent tegen 2020 (nu is dat zo’n 7 procent).

Met het akkoord wil de regering de bestaande oversubsidiëring aanpakken, investeerders meer zekerheid bieden en komen tot een correcte verdeling van de kosten tussen gezinnen en bedrijven.

De eerder geplande afbouw van de subsidies voor zonnepanelen wordt dus versneld. Door de goedkeuring van het decreet vrijdag zakt de steun voor zonnepanelen al in augustus van 230 tot 90 euro.

Steun voor andere technologieën wordt eveneens hervormd

Naast de zonnepanelen wordt ook de steun voor andere technologieën voor groene stroom, onder meer wind en biomassa, hervormd. Bedoeling is dat elke technologie op de juiste manier ondersteund wordt.

Investeringen kunnen en mogen nog rendabel zijn, maar de grote winsten zouden tot het verleden moeten behoren, zo luidt de redenering.

Om het bestaande ondersteuningsmechanisme minder ’statisch’ te maken, komt er een Observatorium dat het steunniveau permanent bijstuurt. De hoogte van de steun zal bijvoorbeeld mee afhankelijk worden van de kostprijs van de technologie en van de elektriciteitsprijs.

Steun wordt beperkt in tijd, ook voor bestaande installaties

Nieuw is ook dat de steun beperkt wordt in de tijd, ook voor bestaande installaties, behalve voor zonnepanelen, waar de steun al in de tijd begrensd is. De steun zal beperkt worden tot de afschrijvingstermijn van de installatie.

De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen.

Tijdens het debat ging de meerderheid nog behoorlijk fors in de clinch met oppositiepartij Open Vld. De Vlaamse liberalen noemen de hervorming een 'gemiste kans', maar werden meteen zelf op de korrel genomen over hun alternatief.