De geplande bespreking van het veelbesproken decreet over de verdeeltaks - is een belasting die betaald moet worden wanneer een onroerend goed verdeeld wordt, bijvoorbeeld na een echtscheiding - in de plenaire van het Vlaamse halfrond is vrijdag opgeschort. Dat gebeurde omdat de oppositie het advies vraagt van de Raad van State over een aantal amendementen. Toch ziet het ernaar uit dat de taksverhoging nog voor het zomerreces zal worden goedgekeurd.

Het getouwtrek rond het optrekken van het tarief van 1 naar 2 procent sleept al weken aan in het Vlaams Parlement. De oppositie steigerde en sprak meteen van een ‘miserietaks’ op de kap van scheidende gezinnen. Ook meerderheidspartij SP.A kantte zich tegen de verhoging . Uiteindelijk werd de maatregel bijgestuurd via sociale correcties. Die correcties moeten gezinnen met kinderen sparen. Het basistarief zou wel stijgen naar 2,5 procent. De maatregel moet op jaarbasis 40 miljoen euro opbrengen.

De meerderheid wil het dossier ook nog vóór het zomerreces plenair gestemd krijgen, zodat de maatregel op 1 augustus in werking zou kunnen treden. Vrijdag kwam het alvast niet tot een stemming. De oppositie diende nog amendementen die ze wil laten voorleggen aan de Raad van State. De Raad van State wordt nu om spoedadvies gevraagd. Dat advies wordt binnen de vijf werkdagen verwacht. De bespreking van het decreet verschuift zo naar eind volgende week.

Stemming?

Maar wellicht komt het volgende week toch tot een stemming. Het ziet ernaar uit dat oppositiepartijen Open VLD en Groen niet verder willen ‘filibusteren’. ‘Hoezeer ik deze beslissing ook verfoei, moet een volwassen oppositie zich aan het einde van de rit neerleggen bij de wiskunde van meerderheid tegen minderheid’, aldus Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij. ‘In een democratie respecteert een volwassen meerderheid de rechten van de oppositie. Dat is gebeurd. Onze middelen raken uitgeput. Een volwassen oppositie moet zich uiteindelijk neerleggen bij de wiskunde dat ze niet in de meerderheid zit.’

‘Diep ontgoocheld’

LDD-fractieleider Lode Vereeck is ‘diep ontgoocheld’ in zijn collega-fractieleiders van Open VLD) en Groen. ‘Onze middelen waren nog niet uitgeput. Door hun verzet te staken, verliezen Open VLD en Groen hun geloofwaardigheid en laten ze net als de meerderheidspartijen de scheidende koppels in de kou staan’, zo zegt Vereeck in een reactie aan Belga. ‘Natuurlijk telt finaal de wet van de meerderheid. Maar onze middelen als oppositie waren nog niet uitgeput’, aldus Vereeck. Volgens Vereeck was het perfect mogelijk om het dossier over het zomerreces te tillen.

Volgens Vereeck had het uitstel van de maatregel ook ‘raad kunnen brengen’. ‘Zo had de meerderheid tot het besef kunnen komen dat het gaat om een asociale maatregel. In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen hadden ze misschien kunnen gaan voelen hoe gehaat deze miserietaks is. Tegelijk zou de meerderheid in september misschien tot de vaststelling komen dat het niet meer nodig is om de taks door te voeren omwille van de betere economische parameters’, besluit Vereeck.