België is bij de beste landen in het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. Enkel Hongkong scoort beter, blijkt uit een ranking van de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling Unctad. Dat staat vrijdag in de krant L'Echo.

De positie van België kan vooral verklaard worden door fiscale maatregelen zoals de notionele intrestaftrek, die buitenlandse bedrijven stimuleert om eigen middelen in België te investeren.

De notionele aftrek maakt het voor vennootschappen mogelijk om van hun belastbare basis een fictieve intrest af te trekken die berekend wordt op basis van hun eigen vermogen. Dit verkleint het bedrag waarop belastingen betaald moeten worden.

De rangschikking van de Unctad is zowel gebaseerd op buitenlandse investeringen in absolute cijfers als in relatieve termen. Volgens de co-auteur van het rapport, Michael Hanni, kende België in absolute cijfers een 'zeer hoog niveau' aan investeringen. In vergelijking met het totale bruto binnenlands product lag het aantal investeringen 'tamelijk hoog'.

Spook

Maar volgens zakenkrant L'Echo is een belangrijk deel van de 72 miljard euro aan investeringen het afgelopen jaar niet bestemd voor de reële economie. Een groot deel van de directe buitenlandse investeringen betreft 'transitgeld' of 'spookinvesteringen': van multinationals die ons land gebruiken als coördinatiecentrum en zo profiteren van een gunstige belastingregime.

'België is een belangrijke plaats voor de transfer van kapitaal, net zoals Singapore, Hongkong of Luxemburg. Niet al dat kapitaal wordt in de reële economie geïnvesteerd', geeft Hanni toe.

De goede plaats van ons land in de rangschikking is dus relatief, schrijft L'Echo. De krant verwijst wel naar een ander rapport van de Unctad waaruit moet blijken dat België op de tweede plaats staat voor de verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit van investeringen, wat erop wijst dat de reële economie dus wel voldoende zou profiteren.