Zuiderkempen -

Meer diefstallen op werven

De lokale politie Zuiderkempen wil deze zomer, naar analogie met het vakantietoezicht op woningen, ook werftoezicht aanbieden. Elk bedrijf of iedereen die eigenaar is van een bouwwerf in de politiezone Zuiderkempen, kan een aanvraag indienen. Aanleiding is het toenemende aantal diefstallen van bouwmaterialen op bouwwerven. ‘Dit jaar staat de teller in onze zone al op 27, terwijl het er vorig jaar in twaalf maanden slechts 23 waren’, zegt korpschef Cris Wandelseck. ‘De diefstallen gebeuren voornamelijk als de werf er verlaten bijligt: 's nachts, tijdens het weekend of gedurende het bouwvakantie. Aanvragen voor werftoezicht kunnen gericht worden aan info@politiezuiderkempen.be.