Mario Draghi van de ECB wil veel doen, maar geen obligaties opkopen. Speculanten namen wraak op Spaanse en Italiaanse obligaties en de beurzen gingen lager.

van onze medewerker

De centrale bankiers van China en Europa deden met ‘historische’ renteverlagingen hun best om de economie en de beurzen te herlanceren, maar de kritische beleggers zagen alleen wat de ECB niet wil doen.

En dat is overheidsobligaties opkopen, zoals de Amerikaanse centrale bank en de Bank of Engeland. Die laatste kondigde gisteren overigens een uitbreiding van dat inkoopprogramma aan.

Er zijn hevige voorstanders, maar ook grote tegenstanders van het inkopen van obligaties door de centrale banken (wat neerkomt op het injecteren van geld in de markt, ofwel geld drukken), maar niemand kan ontkennen dat de eurozone anders in elkaar zit dan de Verenigde Staten. 

Een andere aanpak is dus niet noodzakelijk slechter. Overigens verlaagde de ECB de rente die banken krijgen als ze geld parkeren bij de instelling tot 0% om hen er zo toe aan te zetten het geld meer in de economie te laten circuleren. Dat is waarschijnlijk veel belangrijker dan de beleidsrente verlagen van 1 % naar 0,75%, zelfs al is dat dan een laagterecord.

Voorstanders van het opkopen van obligaties door de ECB argumenteren dat het Europese noodfonds nog niet operationeel is en wellicht niet flexibel genoeg zal kunnen inkopen. Bovendien zou het te klein zijn. 

Maar de belangrijkste reden waarom de financiële markten zo voor het inkopen van obligaties door de ECB zijn, is dat daardoor een kraan met een onbeperkte stroom geld wordt opgengedraaid, die de beurzen onmiddellijk hoger jaagt. Maar dat is een kortetermijneffect, terwijl de gevaren van hoge inflatie of verlies van vertrouwen in geld zich op langere termijn situeren. Maar voor sommige professionele speculanten geldt: ‘Als mijn portefeuille nu maar vol zit.’

Doordat ECB-voorzitter Mario Draghi gisteren keihard duidelijk maakte dat obligaties inkopen er niet in zit, namen speculanten wraak door Spaanse en Italiaanse obligaties te verkopen. 

De rente op Spaans papier schoot 36 basispunten hoger tot 6,77 %. Overigens haalde Spanje geld op tegen een lagere rente van 6,43%.

De hamvraag is echter of Spanje en Italië solvabel zijn. Als dat afhangt van het al dan niet opkopen van obligaties door de ECB, staan we er slecht voor. Hopelijk zegeviert het gezond verstand. Dat is wat echt zal bepalen of we deze crisis te boven komen.