2  De Ligging -

De kerktoren

Dat West-Vlaanderen een uithoek van het land vormt, heeft een aantal specifieke effecten.

De kerktorenmentaliteit is in West-Vlaanderen sterker aanwezig dan in de rest van het land. Een geringe arbeidsmobiliteit wordt meestal gezien als een negatief aspect van de arbeidsmarkt, maar in West ...