Hoe blijf je de concurrentie een stapje voor?

Trainingskamp voor creativiteit

Intrapreneurs heten ze, werknemers die mee sleutelen aan de concurrentiekracht van hun onderneming. In Vlaanderen worden ze nu ook getraind tijdens heuse boot camps.

Een bootcamp voor creatitiveit is een groepsgebeuren, benadrukken de organisatoren.
Een bootcamp voor creatitiveit is een groepsgebeuren, benadrukken de organisatoren. wim kempenaers

‘De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn.' De Amerikaanse schrijver Mark Twain vat de uitdaging van innovatie mooi samen: goede ideeën worden snel gekopieerd ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen